ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

01 August 2016

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA (Thailand International cooperation Agency) สำนักงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมฝึกการปฏิบัติงานวิจัย และฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคเมลิออยโดสิส

ชมภาพกิจกรรม